Sefardisk jødedom

Frå Alnakka.net

Sefardisk jødedom er ei retning av rabbinsk jødedom som vart utvikla hovudsakleg i mellomalderens Spania og Portugal. Den sefardiske jødedommen, som primært er utbreidd blant sefardiske jødar, skil seg ut frå asjkenazisk jødedom særleg i ritualet for rosj hasjaná og kippúr, i uttalen av hebraisk og arameisk, i terminologibruk, i interpretasjonen av halakhá og i ein del liturgiske detaljar.

Pekarar

Halakhá

  • Halakha (New Jersey, USA) - om halakhá i sefardisk perspektiv, med eit sideblikk til asjkenazisk halakhá for samanlikninga sin del. Ved rabbi David Bassous, Congregation Etz Ahaim, Highland Park, New Jersey.
  • Zvi Zohar: «Sephardic Halakha As an Alternate Paradigm for Authentic Jewish Continuity» (Jerusalem, Israel) - “In this article, I shall attempt to characterize the response of Sephardic rabbis to the challenges of modernity. My general thesis is that their response is different, in significant and interesting ways, from that of their Ashkenazic-European peers. Moreover, the modalities of this ‘difference’ suggest valuable alternate paths of Jewish authenticity, beyond the denominational schism that has shattered Occidental Jewish life in modern times.” Av Zvi Zohar, Shalom Hartman Institute, Jerusalem.