Sefardisk hebraisk

Frå Alnakka.net

Sefardisk hebraisk er den tradisjonelle forma av hebraisk blant sefardím. Det finst fleire olike variantar av sefardisk hebraisk, men dei viktigaste dialekttrekka er at vokalfemklangen a–e–i–o–u er bevart i meir eller mindre alle samanhengar.

Sjå òg