Seder Zerangím

Frå Alnakka.net

Seder Zerangím er den første av dei seks sedarím i Misjná og i kommentarverka Talmúd jerusjalmí og Talmúd bablí. Seder Zerangím inneheld elleve massekhtót som, med unntak av den første, alle handlar om halakhá (jødisk religiøs lov) om landbruk i Ereṣ Jisraél (landet Israel). I Jerusjalmí blir alle de 11 massekhtót kommentert, medan den meir urbant orienterte Bablí berre inkluderer kommentarar til den meir generelle Massékhet Berakhót.

Massekhtót

 1. Massékhet Berakhót – ‘signingar’
 2. Massékhet Peá – ‘åkerreina’, om å late kantane stå for dei fattige
 3. Massékhet Demái – ‘tvilsfall’, om avling ein ikkje veit om ein har betalt tiend av
 4. Massékhet Kilájim – ‘olike slag’, forbodne kombinasjonar av plantor, dyr og kledor
 5. Massékhet Sjebingít – ‘det sjuande’, om sabbatsåret kvart sjuande år
 6. Massékhet Terumót – ‘grødeoffer’, til kohaním
 7. Massékhet Mangasrót – ‘tiende’, til leviím
 8. Massékhet Mangasér sjení – ‘andre tiendet’, for bruk i Jerusjaláim
 9. Massékhet Ḥallá – ‘deigoffer’
 10. Massékhet Ngorlá – ‘forskinn’, om oomskorne frukter og tre
 11. Massékhet Bikkurím – ‘første frukter’, skal bringast til Tempelet


Talmúd · תַּלְמוּד
(Misjná · Jerusjalmí · Bablí · Toseftá)

Seder Zerangím (frø):

Berakhót · Peá · Demái · Kilájim · Sjebingít · Terumót · Mangasrót · Mangasér sjení · Ḥallá · Ngorlá · Bikkurím ·

Seder Mongéd (høgtid):

Sjabbát · Ngerubín · Pesaḥím · Sjekalím · Jomá · Sukká · Beṣá (Jom tób) · Rosj hasjaná · Tanganít · Megillá · Mongéd katán · Ḥagigá ·

Seder Nasjím (kvinnor):

Jebamót · Ketubbót · Nedarím · Nazír · Sotá · Gittín · Kiddusjín ·

Seder Nezikín (skadar):

Babá kammá · Babá meṣingá · Babá batrá · Sanhedrín · Makkót · Sjebungót · Ngedujjót · Ngabodá zará · Abót · Horajót

(Berre i Talmúd bablí:  

Abót derebbí Natán · Soferím · Ébel rabbatí · Kallá · Derekh ereṣ rabbá · Derekh ereṣ zutá · Perek hasjalóm)

Seder Kódasjím (helige ting):

Zebaḥím · Menaḥót · Ḥullín · Bekhorót · Ngarakhín · Temurá · Keritót · Mengilá · Tamíd · Middót · Kinním ·

Seder Tahorót (reinheit):

Kelím · Ohalót · Negangím · Pará · Tàharót · Mikvót (Mikva’ót) · Niddá · Makhsjirín · Zabím · Tebul-jóm · Jadájim · Ngokaṣín