Retningar av rabbinsk jødedom

Frå Alnakka.net


Jødiske retningar

ortodoks

tradisjonell-egalitær
masorti

rekonstruksjonistisk
progressiv

jødisk fornying
humanistisk
(human-etisk)

Det finst fleire olike retningar av jødedommen i sin etniske og teologisk-politiske variasjon.

Forenkla oversyn

Denne tabellen er eit svært forenkla oversyn over dei teologisk/politiske hovudretningane av jødedom og israelittisk religion:

Prioriterte skrifter: Tradisjonell/ inegalitær Tradisjonell/ pragmatisk Tradisjonell/ egalitær Liberal/ reformorientert
Torá (Mosebøkene = «Loven») Samaritansk  
Tenákh = Mikrá
(Torá + Nebiím (‘Profetane’), Ketubím (‘Skriftene’))
Karaittisk
Beta Esrael
UK-Liberal
progressiv
Talmúd
(Torá, Talmúd, Sjulḥán ngarúkh, Nebiím, Ketubím)
Ortodoks Konservativ=Masorti
UK-Reform
Filosofisk/deistisk
(Torá, Talmúd, Misjné Torá, Nebiím, Ketubím)
sefardisk (særlig spansk/portugisisk) trad. rekonstruksjonistisk
Kabbalistisk
(Tenákh, Talmúd, Zóhar)
Ḥasidisk S Ḥaredí sefardisk (særlig balkan) trad.
mizraḥisk
jødisk fornying