Reinlav

Frå Alnakka.net
Rein og reindrift
rein • svalbardrein • skogsrein • karibu (grønlandsrein, skogskaribu, pearykaribu) • reinlav • reindrift • sytingsrein • merking • gjelding • kjørerein • pulk • kløv • raide Mjølk: mjølking • ost Kjøtt: slakting Helse og velferd: slubbo Reindrift etter område: Island • Grønland • Nord-Amerika • Skottland • Sørishavet
Reinlav

Grå reinlav, Cladonia rangiferina
Grå reinlav, Cladonia rangiferina

Systematikk
Rike: Fungi
Rekkje: Ascomycota
Klasse: Lecanoromycetes
Orden: Lecanorales
Familie: Cladoniaceae
Slekt: Cladonia
Artar
 • fjellreinlav (Cladonia mitis)
  grå reinlav (Cladonia rangiferina)
  lys reinlav (Cladonia arbuscula)
  gaffelreinlav (Cladonia ciliata)
  kystreinlav (Cladonia portentosa)
  svartfotreinlav (Cladonia stygia)
  kvitkrull (Cladonia stellaris)
 • Vitskaplig namn
  ''Cladonia, underslekt Cladina''

  Reinlav, òg kalla reinmose, er fellesnamnet på fleire olike lavartar i underslekta Cladina av slekta Cladonia. Talluset (plantelekamen) til reinmosen er laust festa til underlaget, og tallushøgda varierer frå ner mot 3 cm og opp mot 15 cm. Reinlaven veks rett frå jordgrunnen og har tilpassa seg ekstrem temperaturvariasjon. Nån av reinlavslaga veks i store mengder i skog, fjell og tundra på den nordlige halvkula. Om vinteren er reinlav hovudnæringa til reinen, som dekkjer opp til 90 % av næringsbehovet sitt med reinlav. Andre bruksområde for reinlaven inkluderer tetting av hus (særleg laven kvitkrull) og, særleg i nyare tid, dekorasjon.

  I deler av det sørsamiske området kan heile skogsbotnen vara dekt av reinlavarten kvitkrull.
  Foto: Anders Wahl

  Artsgalleri


  GNU-logoen

  Denne artikkelen er heilt eller delvis basert på éin eller fleire artiklar frå Wikipedia (sjå kjeldebolken for detaljar) og kan kopierast, distribuerast og/eller endrast i fölgje Creative Commons Attribution ShareAlike 3.0 License, anna enn innhald produsert före 15. juni 2009, som er utgjeve under GNU Free Documentation License.

  Creative Commons License
  Creative Commons Attribution iconCreative Commons Share Alike icon