Rabelo

Frå Alnakka.net
Ein rabelo ved utløpet av elva Douro i Porto i Portugal.
Foto:Thomas Istvan Seibel

Ein rabelo er ein portugisisk spissgatta båttype med lange stamnar, og rund botn utan kjøl som tradisjonelt har vorte bruka til ymse transport — blant anna av vin — på elva Douro i Porto i Portugal.