Rabbinar

Frå Alnakka.net

Rabbinar eller rabbin (gjenom gresk frå hebraisk רִבִּי), òg skrive rabbi, rebbi og ribbi, er ein tittel som blir bruka om jødiske lærde. Det varierer noko mellom olike retningar av jødedommen kva som ligg i den tittelen — frå hebraisklærar («ribbí» eller «rebbí») blant portugisarjødar via religionslærar og dommar i typisk asjkenazisk ortodoks jødedom til förrettar i synagogen og sjelesørgar i liberale retningar av amerikansk jødedom.

Om ordet

Sjølve ordet kjem frå misjnaisk hebraisk רִבִּי med uttalen [ribbī] eller [rebbī]. Ordet vart lånt inn i gresk i forma ραββι og vart spreidd med kristne biblar i forma rabbi. I nyare tid har særlig asjkenazisk jødedom omvokalisert det hebraiske ordet til רַבִּי [rabbī].

Yrkestittelen rabbinar

Skandinaviske rabbinarar

Pekarar

Ortodoks jødedom

Skular

Yrkesorganisasjonar

Masorti jødedom

Skular

Yrkesorganisasjonar

Rekonstruksjonistisk jødedom

Skular

Yrkesorganisasjonar

Reformjødedom

Skular

Yrkesorganisasjonar

Jewish Renewal

Skular

Yrkesorganisasjonar

Andre

Skular

Yrkesorganisasjonar

Sjå òg