Rørossamisk

Frå Alnakka.net

Rørossamisk, òg kjent som herjedalssamisk eller sørlig jämtlandssamisk, er den sørligaste av dei tre overlevande hovuddialektane av sørsamisk. I Norge blir rørossamisk tradisjonelt snakka i området frå Nord-Østerdalen og Trollheimen i sør til Tydalsområdet i nordaust. Blant dei mest kjennspake trekka kan nemnast bevart m i endingar der nordligare dialektar har svekking til b, så vel som mykje overgang frå -oe til -a i endingar.

Litteratur

  • Bergsland, Knut: Røros-samiske tekster. A.W. Brøggers boktr., 1943.
  • Bergsland, Knut: Røros-lappisk grammatikk : et forsøk på strukturell språkbeskrivelse. (Instituttet for sammenlignende kulturforskning. Serie B. Skrifter ; 43) Oslo : Aschehoug, 1946.
  • Hilmo, Jo Vegard: Språksamfunn i grenseland: Ein sosiolingvistisk studie av språk og språkoppfatningar i Tydalen. Masteroppgave, Institutt for nordistikk og litteraturvitenskap. NTNU, 2012.[1]

Pekarar

  • Aajege - samisk språk- og kompetansesenter (Røros)