Pulk

Frå Alnakka.net
Rein og reindrift
rein • svalbardrein • skogsrein • karibu (grønlandsrein, skogskaribu, pearykaribu) • reinlav • reindrift • sytingsrein • merking • gjelding • kjørerein • pulk • kløv • raide Mjølk: mjølking • ost Kjøtt: slakting Helse og velferd: slubbo Reindrift etter område: Island • Grønland • Nord-Amerika • Skottland • Sørishavet
«Reenby 5 Miil søndenfor Karasjok i Østfinmarken», akvarell av Johannes Flintoe (1787–1870).

Ein pulk (pites. bullke, lules. bulkke, Mal:Skoltes. pu´lkk) eller ein kjerris (s.sam. gierehtse; pites. gærris; lules. gieris) er ein båtforma sleda utan meiar som tradisjonelt blir trekt av reinar.