Progressiv jødedom

Frå Alnakka.net


Jødiske retningar

ortodoks

tradisjonell-egalitær
masorti

rekonstruksjonistisk
progressiv

jødisk fornying
humanistisk
(human-etisk)

Temple Emanuel i Willemstad på Curaçao vart etablert i 1864.
Foto:Charles Hoffman

Progressiv jødedom er eit fellesnamn for de retningane av rabbinsk jødedom som er vidareutvikla av tysk reformjødedom, amerikansk reformjødedom, britisk liberal jødedom og britisk reformjødedom, og namnet blir ofte — særlig i Europa — òg bruka for den noko olike retninga rekonstruksjonistisk jødedom.

Historie

Reformjødedommen oppstod som retning i Tyskland først på 1800-talet. Den første reformsynagogen vart formelt stifta i Hamborg i 1818 av sefardiske og asjkenaziske jødar. Inntil kring 1870 var songstilen i den hamborgske reformmenigheita i hovudsak sefardisk. Myten om at reformjødedommen er ei reint asjkenazisk retning er såleis ikkje sann.

Pekarar

Skandinavia

Internasjonalt

Menigheiter