Primstaven

Frå Alnakka.net

Primstaven er ein kalendertype som normalt har vorte skoren inn i ei trefjøl og som var vanleg i Norge frå seinmellomalderen og fram mot nyare tid.