Petsjenga

Frå Alnakka.net

Petsjenga (gjenom russ. Печенга) eller Petsamo (gjenom fi. og sv.), frå skoltesamisk Peäccam (n.sam. Beahcán), er namnet på landområdet rett austom grensa mellom Sør-Varanger kommune i Norge og Murmansk fylke i Russland. Området er skoltesamisk frå gamle tider, og i si moderne utstrekning utgjer området austdelen av Paaččjokk-siidaen (Pasvik), heile Peäccam-siidaen (Petsamo) og den vestlige delen av Suõ´nn´jel-siidaen (Suenjel). Området kom under russisk kontroll i 1533. I og med Tartutraktaten i 1920 vart mestparten av området lagt til Finland, men i 1944 vart det innlemma i den davarande Sovjetunionen og utgjer i dag hovuddelen av Petsjengskij rajon i Russland.