Parallellforskyvar

Frå Alnakka.net
Ein lukka parallellförskyvar. (Foto: Olve Utne)
Ein open parallellförskyvar. (Foto: Olve Utne)

Ein parallellforskyvar er ein dobbel linjal som er samenhengsla side ved side. Ved å legge den lukka parallellforskyvaren langs den utstukne kursen og opne og lukke han vekselvis i retning nærmaste kompassrose, kan ein lesa av kursen i grader.