Pål sine høno

Frå Alnakka.net

 1. Pål sine høno på haugæin utsleppte,
  hønun så lett over haugæin sprang;
  Pål på hønom kunna fornemme
  at røven va ute med rompun så lang:
  «klukk, klukk, klukk!» sa høna på haugom.
  Pål han flaug og rengde mæ augom:
  «Nå tør e ikkje komå heim åt’n mor!»
   
 2. Pål hæin gjekk lite lenger utpå haugæin,
  fekk hæin sjå røven på hønun og gnog;
  Pål hæin tok se ein stein uti nevæin,
  dugle’ hæin da te røvé slo.
  Røven flaug, så rompa ho rista,
  Pål hæin gret for høna hæin mista:
  «Nå tør e ikkje komå heim åt’n mor!»
   
 3. «Ha e nå nebb, å ha e så klø,
  å visste e berre kor røvæin låg,
  skulle e døm både rispe å klore
  frama te nakka å bak over lår.
  Skam få æille røvæin raue,
  Gu’gje at døm æille var daue,
  så skull e komå heim åt’n mor!
   
 4. Ikkje kæin’o verpe, å ikkje kæin’o gålå,
  ikkje kæinn’o krupe, å ikkje kæin’o gå,
  E fær gå me åt kvæinn å målå
  å få att mjølé e forliste i går.»
  «Men skitt,» sa’n Pål, «e æ ikkje bange,
  kjeften å mo’e ha hjòlpé så mange.
  Nå tør e nok komå heim åt’n mor!»
   
 5. Pål hæin køinne på kvæinné te å sleppe,
  så at dæ jomma i kór ein væigg.
  så atte agnæin tok te å fuke
  å døm vart lange som geiteræigg.
  Pål hæin ga se te å læje å knæiggje:
  «Nå fekk e like for høna å æiggjé,
  nå tør e komå heim åt’n mor!»