Otto Jespersen (1860–1943)

Frå Alnakka.net

Otto Jespersen (f. 16. juli 1860 i Randers; d. 30. april 1943) var ein dansk språkforskar.

Otto Jespersen vart fødd måndag den 16. juli 1860 i Randers i Danmark som son ått herredsfoged og justitsråd Jens Bloch Jespersen (død 1870) og Sophie Caroline, f. Bentzien. Han vart dimittert frå Frederiksborg Skole i 1877.

I tida 18931925 var han professor i engelsk språk ved Københavns Universitet. Forskinga hans heldt så høgt nivå at bøkerne hans om engelsk språk og grammatikk vart bruka ved dei engelske universiteta. Boka Fonetik (1897–1899) blir stadig rekna som ein milepåle innafor den europeiske språkvitskapen. Til hovudverka hans hører elles Modern English Grammar 1–6 (1909–1942) og Language : its nature, development and origin (1922). Otto Jespersen dødde fredag den 30. april 1943.

Novial

Novial er eit kunstig språk som vart konstruert av Jespersen, og som mange andre planspråk var det tenkt for friksjonsfri kommunikasjon mellom folk av olike nasjonalitetar.

Bibliografi

  • 1889: The articulations of speech sounds represented by means of analphabetic symbols. Marburg: Elwert.
  • 1905: Growth and Structure of the English Language (ISBN 0-226-39877-3)
  • 1909ff: A Modern English Grammar (in seven volumes; the title should be understood as 'A grammar of Modern English') (ISBN 0-06-493318-0)
  • 1922: Language: Its Nature, Development, and Origin (ISBN 0-04-400007-3)
  • 1924: The Philosophy of Grammar (ISBN 0-226-39881-1)
  • 1928: An International Language (indledningen Novial)
  • 1930: Novial Lexike Novial til engelsk, fransk og tysk ordbog.
  • 1938: En sprogmands levned, Copenhagen, Jespersen's selvbiografi
  • 1995: A Linguist's Life: an English translation of Otto Jespersen's autobiography ... edited by Arne Juul [et al.]. Odense (ISBN 87-7838-132-0)


GNU-logoen Denna artikkelen er heilt eller delvis basert på artikkelen «Otto Jespersen» frå Dansk Wikipedia og kan kopierast, distribuerast og/eller endrast slik det er sett opp i GNU fri dokumentasjonslisens.