Norrønt

Frå Alnakka.net
Innskrift på norrønt i stungne mellomalderrunor i Tingvoll kirkjeNordmør.
Olve Utne (2010)

Norrønt språk var språktrinnet av nordgermanske språk som vart tala i Skandinavia frå tida kring 700 evt. og fram til kring midten av 1300-talet. Norrønt skil seg frå det tidlegare trinnet urnordisk blant anna gjenom bortfall av korte, trykklette vokalar og varierande grad av omlyd.