Nordvestnytt

Frå Alnakka.net

Nordvestnytt var ei lokalavis som vart utgjeven på Hopen i Smøla kommuneNordmør. Avisa, som vart etablert i 1988 og kom ut éin gong i vekka, hadde Smøla og Aure kommunar som dekningsområde. Nordvestnytt hadde ein dekningsprosent på 65 % i primærområdet i 2008[1] og konkurrerte først og fremst med lokalavisa Søvesten (utg. i Heim), med distriktsavisa Tidens Krav (utg. i Kristiansund) og med landsdelsavisa Adresseavisen (utg. i Trondheim). Avisa gikk inn i 2019

Stadfesta nettoopplag var:[2]

1980-åra                 1988 1989
opplag                 1 700 ?
1990-åra 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999
opplag 1 593 1 865 2 016 2 119 2 254 2 355 2 465 2 510 2 473 2 374
2000-åra 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
opplag 2 321 2 144 2 084 2 089 2 063 2 000 1 970 1 911

Fotnotar

  1. «Nordvestnytt» i Nærpressekatalogen 2008.
  2. «Opplagstall norske aviser» frå Medianorge; kjeldone deras er Landslaget for Lokalaviser (LLA), Mediebedriftenes Landsforening (MBL) og Rapporten Avisåret.

Pekarar