Nordre Nordmør

Frå Alnakka.net

Nordre Nordmør eller Nordre Nordmøre er eit namn på den nordaustlegaste delen av Nordmør. Det varierer noko kva kommunar som blir rekna til området. Kjerneområdet er Smøla og Aure, men Halsa kan òg bli medrekna. Området har røter i Vik tinglag og Halsa tinglag rettsleg sétt og Aure prestgjeld og det seinare avdelte Edøy prestgjeld geistleg sétt. Avisa Nordvestnytt hadde Smøla og Aure som dekningsområde, og avisa Søvesten har Aure og Hemne som primærdekningsområde.

Klede

Kvinnebunad

Nordmørsbunaden for kvinnor blir mykje bruka, og i tillegg finst det ein eigen kvinnebunad for Aure og Hemne som òg er bruka ein del.

Mannsbunad

Sjå òg