Nordafjelske mål

Frå Alnakka.net

Nordafjelske mål eller nordafjelske dialektar er eit samleomgrep for norske dialektar frå og med romsdaling og trøndsk og nordover heile Nord-Norge. Typiske dialekttrekk inkluderer:

Apokope av fleirstavingsendingar

  • bátarnir > båtann / båtan
  • bygdirnar > bygdinn / bygden

Retroflektering

Tjukk l

Frå og med Romsdalen og heilt nord til Steigen i Salten blir tjukk l bruka.

Dentalar

R blir assimilert med etterfølgjande dental, som i sin tur blir retroflektert eller alveolarisert:

  • harsk > /haʃk/

Predikativiske adjektiv

Båtan(n) e stór.