Miljø

Frå Alnakka.net

Miljø (frå fransk milieu, samensett av mi- ‘midten’ og lieu ‘stad’) er eit omgrep som vanligvis blir bruka om omgivelsar. I de siste tiåra er ordet særlig vorte eit omgrep bruka om vilkåra kring menneske og andre livsformer, ofte i nær samenheng med økosystem eller kultur.

På fleire naturvitskaplige fagområde er «miljø» nemninga på ytre påverkningar og livsvilkår for ein organisme eller ei gruppe organismar; men det kan òg bli bruka i utvida tyding når vi talar om det indre miljøet i ein organisme.

Ordsamensetningar

«Miljø» blir bruka i fleire samensette omgrep:


GNU-logoen Denne artikkelen er heilt eller delvis basert på artikkelen «Miljø» frå Nynorsk Wikipedia og kan kopierast, distribuerast og/eller endrast slik det er sett opp i GNU fri dokumentasjonslisens. For ei liste over bidragsytarar til den opprinnelege artikkelen, sjå endringshistorikk knytt til den opprinnelege artikkelen. For ei liste over bidragsytarar til denne versjonen, sjå endringshistorikk knytt til denne sida.