Matias Skard: «Som Israel med veldug hand»

Frå Alnakka.net

«Som Israel med veldug hand»
av Matias Skard

Tone: Op, glædes alle, eller (med upptaking av siste lina) Min sjæl og aand.

 1. Som Israel med veldug hand
  du førde ut or trældoms land
  og fridom vilde gjeva,
  og eiden dyr og heilag svor
  at når dei lydde dine ord,
  dei lenge skulde liva.
   
 2. So løyste ogso Norigs land
  du lint or lange trældoms hand,
  med vår på vangen dagna,
  og enno står det ord med magt
  der sjølv du heve lovi lagt
  for signa folkelagnad.
   
 3. Og som ditt folk med takkesong
  for frelsa ifrå naud og trong
  med heilag hug deg lova,
  so lær og oss å ansa rett
  og takka deg frå ætt til ætt,
  vår Gud, for fridoms gåva.
   
 4. Lat oss vår fridom bruka so,
  at vent han veks og vara må,
  og ei av urett styggjast;
  ja i di sanning fri oss gjer,
  og oss den rette lydnad lær,
  so fridoms tre må tryggjast.
   
 5. Lat fedreminni helging få
  frå heilagdomen, so dei må
  på dine vegar peika,
  og smelt du ved din altareld
  vårt modersmål, so fint det fell
  som orgeltonar leika.
   
 6. Velsign vårt land, å milde Gud,
  og folket rundt i borg og bud,
  i kvar sitt kall og yrke;
  gjer landet kjært, so kva det krev
  til vern og vokster, alt me gjev
  med helga offerstyrke.
   
 7. Lær små og store, møy og mann,
  å elska folk og fedraland
  i yrket som i ordi,
  so av vår bøn og gjerning gror
  vår fridom trygg, vår framtid stor
  på dyre fedrejordi.
   

Kjeldor

Seip, Karl: En liten visebok for hjemmet. Oslo : H. Aschehoug & Co. (W. Nygaard), 1929.