Master

Frå Alnakka.net

Ei master eller ei mast er ei meir eller mindre loddrett stong av sterke materialar (oftast tre eller metall) som i utgangspunktet held riggen og segla oppe på seglbåtar og seglskutor.