Mal:Thumb

Frå Alnakka.net
Mal:Lipsum

Mal:Thumb blir bruka for å plassere eit bilde både på artikkelsida og på portalsida for artiklar som blir transkluderte inn på portalsidor. Han inneheld ein test som vil sette inn bildet som ein liten thumb på portalsidor og malsidor, og på alle andre sidor vil bildet flyte til høgre i stort format.

Synopsis

Eit typisk kall, resultat vist til høgre, er som følgjer

{{thumb
  |Sør-Aurdal, Valdres.JPG
  |Utsyn fra «nordre» del av Lærskogen sørover Begnadalen
  |fotograf=John Erling Blad
  |dato=2006
}}

Parametre

#1 er en obligatorisk parameter som angir navnet på billedfilen. Navnet angis uten innledende navnerom.

#2 er en valgfri parameter som angir en billedtekst. Teksten bør spesifisere hva en ser og hvor det er.

#3 er en valgfri parameter som angir en opphavsmann for fotografiet. Denne impliserer ikke at fotografen har relevans for en egen oppføring og det blir ikke lenket på navnet.

#4 er når fotografiet ble fremstilt.

fotograf er fotografen som har tatt bildet. Det vil bli forsøkt lenket på navnet.

målar er maleren som har malt maleriet. Det vil bli forsøkt lenket på navnet.

skulptør er skulptøren som har lagd skulpturen. Det vil bli forsøkt lenket på navnet.

type er typen verk om dette ikke er gitt av typen kunstner.

dato er når verket ble fremstilt.

Bruk

Malen der artiklar blir transkluderte inn på oversiktssidor – portalar – for å gi et visuelt anker, samtidig som det samme bildet brukes på artikkelsiden.