Mal:Romartal

Frå Alnakka.net

Fareskilt Åtvaring! Denne malen brukar kjøleg innvikla parameter. Du bør ikkje endre han med mindre du veit akkurat kva du gjer og er klar til å rette opp att eventuell skade. (Han skal derimot ikkje vara tung å bruke.)