Mal:Koordinatar

Frå Alnakka.net

{{{2}}}

Geografiske posisjonar

Grunnsyntaksen for denna malen er slik:

{{koordinatar|G|M|S|D|N/S|G|M|S|D|E/W/O/V|alternativ}}

der G er grader, M er minutt, S er sekund og D er sekunddesimalar. Alternativ kan utelatast. Malen kan brukast med varierande presisjon så lenge lengd og breidd er oppgjevne med likt presisjonsnivå. Generelt er den mest eigna forma:

{{koordinatar|G|M|N/S|G|M|E/W/O/V}}

F.eks.:

{{koor|59|56|N|10|42|E}}

Som gjev (oppe til høgre):

Koordinatar: 59°56′ N 10°42′ Ø

For mer detaljert instruks om bruk og plassering av denne malen og {{koor}} sjå Geografiske posisjonar.


GNU-logoen Denne artikkelen er heilt eller delvis basert på artikkelen «Mal:Koordinater» frå Bokmålswikipediaen og kan kopierast, distribuerast og/eller endrast slik det er sett opp i GNU fri dokumentasjonslisens. For ei liste over bidragsytarar til den opprinnelige artikkelen, sjå endringshistorikk knytt til den opprinnelige artikkelen. For ei liste over bidragsytarar til denne versjonen, sjå endringshistorikk knytt til den sida.