Mal:Faste kulturelle merkedagar

Frå Alnakka.net

Bruk

Denne malen fortel kva feiringar og andre markeringar av olike slag, anna enn nasjonaldagar, flaggdagar og religiøse høgtider, som fell på ein viss dato. Mal:Kulturelle feiringar 2023 oppgjev slike feiringar med rørlege datoar.

{{Faste kulturelle feiringar|4. november}} vil for eksempel fortele at «

Departements-Tidende 1844, s. 753.

Den 4. november 1844 fikk portugisarjødar vanleg innreiserett til Norge att etter grunnlovsforbodet i 1814.  »

I dag: