Mal:Byline

Frå Alnakka.net
{{{1}}}

Bruk

Skal brukast i bildeskildringsfeltet til å kreditere fotografen eller kunstnaren. F.eks.

[[Fil:Theodor_Kittelsen_Ekko_1888.jpg|thumb|Måleri av ekkoet {{byline|Theodor Kittelsen|1888|Ekko}}]]
[[Fil:1967 ralph Høibakk Small.jpg|thumb|left|Den norske industrimannen Ralph Høibakk i 1967. {{byline|Frode Inge Helland}}]]
Fil:Theodor Kittelsen Ekko 1888.jpg
Måleri av ekkoet
Theodor Kittelsen , Ekko (1888)
Fil:1967 ralph Høibakk Small.jpg
Den norske industrimannen Ralph Høibakk i 1967.
Foto: Frode Inge Helland

Blir:

Malen kan brukast på to olike måtar, anten med namnlause parameter eller med fotograf/kunstnar i namngjeven rolle

Bruka med namnlause parameter

Det første parameteret er namnet til fotografen eller kunstnaren. Om det blir lagt til eit parameter nummer 2, så vil dette bli bruka som datering av fotografiet eller verket. Eit parameter nummer 3 vil bli bruka som tittel på fotografiet eller verket. Om denna blir bruka, blir det gått ut frå at ein snakkar om noko med verkshøgd og ikkje eit amatørfoto.

Malen vil aldri prøve å lenkje på fotograf eller kunstnarnamn bruka på denna måten.

Bruka med namngjevne parameter

Fotograf/kunstnar blir oppgjeve som eitt av alternativa fotograf, målar eller skulptør. Eit parameter dato blir bruka som datering av fotografiet eller verket. Eit parameter tittel blir bruka som tittel på fotografiet eller verket.

Eit valfritt parameter type kan bli bruka i begge falla for å oppgje ein spesiell innleiande tekst. For fotografar er denna «Foto», for målarar er han «Måleri», for skulptørar er han «Skulptur:». Om han ikkje blir oppgjeven og malen blir bruka med namnlause parameter, så blir han sett til «Foto»; om datering blir oppgjeven, blir type bruka om han finst.