Mal:Årstal

Frå Alnakka.net
Fareskilt Åtvaring! Denne malen brukar kjøleg innvikla parameter. Du bør ikkje endre han med mindre du veit akkurat kva du gjer og er klar til å rette opp att eventuell skade. (Han skal derimot ikkje vara tung å bruke.)


Årstal evt.

[[Feil i uttrykket: Ukjent punktumsteikn, «Å». hundreåret |◄]] | [[Feil i uttrykket: Ukjent punktumsteikn, «Å». hundreåret ]] | ◄ [[Feil i uttrykket: Ukjent punktumsteikn, «Å». hundreåret]] ► | [[Feil i uttrykket: Ukjent punktumsteikn, «Å». hundreåret]] | [[Feil i uttrykket: Ukjent punktumsteikn, «Å». hundreåret|►]]

[[Feil i uttrykket: Ukjent punktumsteikn, «Å»-åra|◄]] | [[Feil i uttrykket: Ukjent punktumsteikn, «Å»-åra]] | [[Feil i uttrykket: Ukjent punktumsteikn, «Å»-åra]] | ◄ [[Feil i uttrykket: Ukjent punktumsteikn, «Å»-åra]] ► | [[Feil i uttrykket: Ukjent punktumsteikn, «Å»-åra]] | [[Feil i uttrykket: Ukjent punktumsteikn, «Å»-åra]] | [[Feil i uttrykket: Ukjent punktumsteikn, «Å»-åra|►]]

[[Feil i uttrykket: Ukjent punktumsteikn, «Å»|◄ ◄]] | [[Feil i uttrykket: Ukjent punktumsteikn, «Å»|◄]] | [[Feil i uttrykket: Ukjent punktumsteikn, «Å»]] | [[Feil i uttrykket: Ukjent punktumsteikn, «Å»]] | [[Feil i uttrykket: Ukjent punktumsteikn, «Å»]] | [[Feil i uttrykket: Ukjent punktumsteikn, «Å»]] | [[Feil i uttrykket: Ukjent punktumsteikn, «Å»]] | ◄ Årstal ► | [[Feil i uttrykket: Ukjent punktumsteikn, «Å»]] | [[Feil i uttrykket: Ukjent punktumsteikn, «Å»]] | [[Feil i uttrykket: Ukjent punktumsteikn, «Å»]] | [[Feil i uttrykket: Ukjent punktumsteikn, «Å»]] | [[Feil i uttrykket: Ukjent punktumsteikn, «Å»]] | [[Feil i uttrykket: Ukjent punktumsteikn, «Å»|►]] | [[Feil i uttrykket: Ukjent punktumsteikn, «Å»|► ►]]