Lundehund

Frå Alnakka.net
«Lundehund» i ordlista
ein lundehund, lundehunden (dativ ått di lundehunda); fleire lundehundar, alle lundehundane (dativ ått all(om) dei lundehundom)
Lundehund.
Foto:Olve Utne

Lundehund, eller norsk lundehund, er ein hundrase frå Værøy kommune i Lofoten.