Lårsegl

Frå Alnakka.net
Geitbåtfæring med asymmetrisk råsegl.
Foto:Olve Utne
   Video frå YouTube   

Denne videoen er ikkje lokalt lagra, men ligg på nettstaden YouTube, som er juridisk ansvarleg for innhaldet. Om du meiner at denne videoen er eit opphavsrettsbrott, så meld straks frå til YouTube.

This video is not stored locally, but shared from YouTube, who are legally responsible for the contents. If you believe this video to be in violation of your copyright, please notify YouTube immediately.

Geitbåtfæringen «Glomstadgeita» under bidevindsseglas i svak vind i Kråksundet mellom Golmøya og Tustna. (Video: Olve Utne)

Eit lårsegl eller asymmetrisk råsegl er eit firskore sneisegl med lutande framlik, bratt atterlik og skråstilt . Visuelt sett minner lårsegl om ei samansauma utgåve av gaffelsegl og fokk. I Noreg blir lårsegl tradisjonelt bruka på nordvestlandsbåtar, og da særleg på nordfjordsbåtar, sunnmørsbåtar og geitbåtar. På Nordmør blir dette seglet ofte kalla geitbåtsegl.

Sunnmørsåttring med tre mastrer med lårsegl, slik dei ofte var utstyrt på 1700-talet.