Kystkultur

Frå Alnakka.net
Det finst òg ei eiga emneside for kystkultur på Alnakka.net.

Kystkultur er eit omgrep som blir bruka om sjøfart, sjøbruk, landbruk ved sjøen og andre typar menneskeleg aktivitet ved kysten.

Pekarar

  • Holmenes sjøsamiske gård (Kåfjorden i Nord-Troms) – «Den sjøsamiske gården Holmenes ligger i Kåfjorddalen innerst i Kåfjorden. Kåfjord Kommune er en sjøsamisk kommune og gården Holmenes er et minne om sjøsamisk levesett i Nord-Troms.»
  • Nordmøre museum (Kristiansund på Nordmør) – Nordmøre musum er ei samanslutning av alle musea på Nordmør, inkludert Mellemværftet (seglskipsverft, Kristiansund), Kråksundet notnaust og sjøbruksmuseum (Tustna), Gamle Kvernes bygdemuseum (Averøya), Smøla museum og mange andre.