Kystgeit

Frå Alnakka.net
«Kystgeit» i ordlista
ei kystgeit, kystgeita (dativ ått di kystgeiten); fleire kystgeiter, alle kystgeiterne (dativ ått all(om) dei kystgeitom)

Kystgeit (nyn./bm.; bm. kystgjet, sv. kustget, da. kystged) eller utgangargeit (nyn. utegangargeit, bm. utegangergeit/utegangergjet) er ein geitrase frå Norskekysten. Dei går tradisjonelt ute det meste av året, men blir gjerne tekne inn kring kjeinga på våren — både for å halde dem tamme og for å verne kjea mot rovdyr og rovfuglar den første tida. Kystgeiterne er ein kjøttrase og blir tradisjonelt ikkje mjølka.

I dag blir den tradisjonelle drifta berre vidareført i Selje kommune i Nordfjord, og i tillegg finst det ville besetningar på Sandsøya og Skorpa i Sande kommuneSøre Sunnmør. Kystgeita er sterkt truga.

   Video frå YouTube   

Denne videoen er ikkje lokalt lagra, men ligg på nettstaden YouTube, som er juridisk ansvarleg for innhaldet. Om du meiner at denne videoen er eit opphavsrettsbrott, så meld straks frå til YouTube.

This video is not stored locally, but shared from YouTube, who are legally responsible for the contents. If you believe this video to be in violation of your copyright, please notify YouTube immediately.

Kystgeiter - http://sukkertoppen.org

Pekarar