Kulturmøte

Frå Alnakka.net

Kulturmøte er, enkelt sagt, møte mellom to separate kulturar. Omgrepet kulturmøte blir ofte bruka om møte mellom olike folkegruppor eller nasjonar. Eit kulturmøte fører gjerne til at kvar kulturelle part blir påverka av den andre parten i større eller mindre grad. I eit fruktbart kulturmøte blir delkulturen til kvar part gjort rikare.

Som akademisk studium er kulturmøte ein tverrfagleg disiplin som kan inkludere folkeminne, religionskunnskap, sosiologi og fleire andre fag. Høgskulen i Volda tilbyd eit mastergradsprogram i kulturmøte.[1]

Fotnotar

Kjeldor

Sjå òg