Krumstemning

Frå Alnakka.net
Krumstemning med fem par årar (åttring) i Båthallen ved Norsk Maritimt Museum.
Foto:Olve Utne

Ein krumstemning er ein nordlandsbåt av typen som var vanleg fram til tidleg på 1800-talet, føre dei nye, meir rettstemna nordlandsbåtane vart utvikla og tok over. Krumstemningar har ein relativt runda framstamn som bøyer seg noko innover øvst; medan bakstamnen er noko mindre runda, innoverskrådd mot kjølen og utan framlutande overheng. Dei er oftast relativt langsmale og med vesentleg lågare fribord enn dei nyare nordlandsbåtane. Båtane manglar ofte vaterbord og har oftast keipar av «y-type» som er fastnagla i øvste bordet. Som på nyare nordlandsbåtar og geitbåtar, men i motsetning til åfjordsbåtar, har krumstemningane tydelege lyroddar som gjev ein runda overgang mellom øvste bordgangen og stamnane. Krumstemningane, og da særleg åttringane, fikk ord på seg for å vara otrygge i grov sjø, og den hogde konstruksjonen let seg vanskeleg kombinere med industriell produksjon. Dette var to vesentlege grunnar til at den nyare nordlandsbåten med høgare fribord, vaterbord, tollpinnar og hovudsakleg saga bordgangar vart utvikla.

Historie

Dei eldste oppmålte båtane

«Ranværingsbaad» — oppmålingstekning utført av Marinen på 1800-talet, no i samlingane til Marinemuseet.

Vi kjenner ikkje til nokon bevarte båtar av den eldste typen, men i Marinemuseet i Horten finst det oppmålingstekningar utført av Marinen på 1800-talet. Der finst det dokumentert krumstemningar med krummare stemnar enn på nokon av dei bevarte båtane. Desse båtane er basert utelukkande på hogde bord, band og kne.

Dei eldste bevarte båtane

Bildegalleri

Overgangen til rettstemna nordlandsbåtar

Renessanse for krumstemningen

Størrelsar

Basert på oppmålingar av dei bevarte krumstemningane har Eldjarn/Godal (1990) sett opp desse størrelseskategoriane:

Rom Årepar Lengd (gammal alen) Lengd (nye fot) Namn Bilde Merknader
2 2 8 – 8½ 14 – 15 færing
Krumstemnings-færing utstilt i Nordlandsmuseet i Bodø.
Olve Utne (ca. 1978)
2 8 14 omrømt færing
2 ca. 16 omrømt hundromsfæring
3 3 10 – 10½ ca. 18 treroring
Gammelbukken, ein krumstemningstrerømming bygd i Rana.
4 11¼ – 11½ 19½ – 20 skottkeiping
3 el. 4? 13 – 13¾ 23 – 24 halvfjerdrømming
«Ranværsbaad» — halvfjerderoms krumstemning oppmålt av Marinen tidleg på 1800-talet.
5 5 14½ – 15 25½ – 26½ åttring
Krumstemnings-åttringen frå Misvær.
Olve Utne (2009)
6 6 15½ – 16 31 seksroring
7 19½ – 21 33½ – 36 fembørding Båtane har 6 rom; akterskotten er ekstra lang og er best forstått som skott + oinnreidd rom.

Pekarar