Kokse

Frå Alnakka.net
Kokse i støa ved Nordheim på Stabblandet. (Foto: Olve Utne)
Ei kokse bygd av Jakob Halsnes frå Halsnesset under Hals på Tustna. Bildet er teke nedmed fjøra nedom Dalå under Hals på TustnaNordmør. Vi ser Innerberg på andre sida av sundet. (Foto: Olve Utne)
Kvelva kokse ved Mellemværftet i Kristiansund. (Foto: Olve Utne)

Ei kokse (ndm. «ko’ks») er ein liten, flatbotna robåt hovudsakleg bruka til småærend og lett transport. Typiske særtrekk inkluderer spiss framstamn, akterspegel, flat botn med tverrbord og langsgåande kjøl, og eitt par tollpinnar.

To guksieh — tradisjonelle samiske drikkekoppar som koksa er oppkalla etter.
Foto: Olve Utne

Geografisk sétt er koksa, som òg kan bli kalla «pra’m» (prame, f.), vanleg på Nordmør og i Fosen (Trøndelagskysten nord til Osen). Namnet kokse kjem frå sørsamisk guksie (uttala goksie i namdalssamisk), som elles betyr ei lita drikkeause av tre og med eitt skaft.