Knarr

Frå Alnakka.net

Ein knarr var eit klinkbygd, spissgatta skip som var mykje bruka til handel i Skandinavia i vikingtida. Knarrane skilte seg ut frå langskipa ved at dei var kortare og vidare. I skuldevevfunnet i Danmark vart det blant anna funne knarrar. Etter dette har det vorte bygd ein del kopiar. Den mest kjente knarren frå dei siste tiåra av 1900-talet er Ragnar Torset sin knarr «Saga Siglar».