Katte

Frå Alnakka.net

Ei katte eller ein katt er eit husdyr av kattefamilien.

Pekarar

  • Aby & Somaliringen (Sverige) – «Aby & Somali ringen är en intresseförening for alla som är intresserade av abessinier och somali. Vi sprider information om de båda raserna. Vi arbetar for att en sund avel bedrivs. Vi sammanställer kattungelistor och en avelshanelista. Vår medlemstidning heter Labyrinten och utkommer fyra gånger om året.»
  • The Cat Welfare Society of Israel“The purpose of the Society is to further the well-being and the welfare of stray cats in Israel. The Cat Welfare Society has the goal of aiding, protecting and succoring the Israeli alley cat in any possible way.”