Kattå mi va grå

Frå Alnakka.net
Langset: Segner - gåter - folketru
Tittel: Kattå mi va grå
Kapittel: IX
Nummer: 66
Arkivnr.: II 238
Stad: Surnadal
Dato: 10. juli 1915
Heimelsperson: Marit Glærum

Kattå mi va grå

Original Normalisert

Kattå mí va grå
me firå fotå på;
rompå va den femte.

Å busleiv å bekk,
å skinnfell å sekk

Likså oppi Selbu,
Likså oppi Selbu.

Kattå mi var grå
med firom fotom på;
rumpå var den femte.

Og busleiv og bek,
og skinnfell og sekk,

liksom oppi Selbu,
liksom oppi Selbu.