Karibu

Frå Alnakka.net
Rein og reindrift
rein • svalbardrein • skogsrein • karibu (grønlandsrein, skogskaribu, pearykaribu) • reinlav • reindrift • sytingsrein • merking • gjelding • kjørerein • pulk • kløv • raide Mjølk: mjølking • ost Kjøtt: slakting Helse og velferd: slubbo Reindrift etter område: Island • Grønland • Nord-Amerika • Skottland • Sørishavet
Karibu.
Foto:Dean Biggins

Karibu (innlånt til engelsk som caribou kring 1665, truleg frå mi'kmaq kaleboo), eller nordamerikansk rein, er fellesnamnet på fleire underartar av rein (Rangifer tarandus) som har sitt naturlige utbredelsesområde i Nord-Amerika og på Grønland. Dei nolevande underartane av karibuen er skogskaribu (Rangifer tarandus caribou), grønlandsrein (Rangifer tarandus groenlandicus) og pearykaribu (Rangifer tarandus pearyi). I tillegg blir alaskakaribu (Rangifer tarandus granti) medrekna, men det er osikkert om alaskakaribuen eigentlig bør reknast som ein eigen underart eller som populasjonar av grønlandsrein.

Utbredelseskart for karibu i USA og Canada. Grønland er ikkje med på kartet.

Den utdødde haidakaribuen, som tidlegare vart klassifisert som eigen underart (Rangifer tarandus dawsoni), har vist seg å vara genetisk identisk med skogskaribuen på fastlandet. Arktisk rein eller austgrønlandsrein (Rangifer tarandus eogroenlandicus), som fanst på Aust-Grønland men som dødde ut kring 1900, var truleg ein populasjon av pearykaribuen.