Kamnov

Frå Alnakka.net
Kamnov på hovudbygninga a Tilla og Otto Valstad sin heim i Asker — no ein del av Asker museum.
Foto:Olve Utne
Kamnov på fjøs i Dalan under Hals på Tustna.
Foto: Olve Utne

Kamnov eller kamlaft, eller haklaxknut på svensk, er ein type lafteverk der hjørna ikkje har laftehaud og de vassrette snittflatone i lafteknuten har ein avsats som fungerer som mothaka. Kamnov kom i bruk på 1700-talet, til å begynna med særlig i samband med kirkjor. I våningshus og driftsbygningar var kamnov særlig mykje bruka kring første delen av 1800-talet.

Sjå òg

Kjeldor

Mal:Vreim 1966