John Moses d.y.

Frå Alnakka.net
John Moses d.y. (1781–1849)

John Moses d.y. (17811849) var ein forretningsmann frå Christiansund som blant anna representerte Christianssund under eidsvollsforhandlingane i 1814. Han haurde til det såkalla svenskepartiet der i lag med Wedel, Løvenskiold, Jacob Aall, Grøgaard, Mørk, Sorenskrivar Bryn, fut Erikstrup og Blom.[1]

Kring 1830 oppheldt John Moses seg i Trondheim ei tid. Seinare flytta han til London, der han dødde i 1849.

12-skillingseddel trykt av John Moses d.y. i Christiansund i 1810. Slike lokale sedlar var gyldig valuta til forbodet av 24. mars 1811.

Fotnotar