Johannes Berven

Frå Alnakka.net
Johannes Berven spelar på fjølfela si.
Foto:Olve Utne

Johannes Berven (18991996), mest kjent som Jóanes Trø’n eller Berven lokalt, var ein småbrukar, telefonist, postopnar, smed og spelmann frå Trøa under InnersetraTustna i novarande Aure kommuneNordmør.

Slekta og gardsbruket

Johannes Hilmar Gjermundsson Berven vart fødd som den yngste av fem sysken den 18. mars 1899. Mora var Anne Marie Eriksdotter Sæter (1858–1925) frå samma plassen. Faren var Gjermund Gjermundsson Berven (1850–1924). Gjermund var frå Øystese i Hardanger, men kom flyttande til Nordmør som smed i samband med skipsbygginga og jaktefarta som slektningen og sambygdingen frå Øystese Gjermund T. Øvrevik (1844–1920) sette i gang på Tustna. Gjermund G. Berven var det første postbodet i bygda, og frå 1900 hadde han telefonstasjon òg.

Gardsbruket Trøa var opprinnelig husmannsplass, men vart sjølveigarbruk i 1850. Huset var av gammel type med bustad i sørenden og fjøs i nordenden. Huset er no ombygd, og det er bygd ny fjøs, men enno i 1970-åra stod den gamle fjøsenden av huset der. Gjermund G. Berven sette seg opp ei smie rett sørom huset, og ho står enno.

Johannes tok over Trøa i 1924. Han dreiv jorda, fiska og arbeidde i smia, og i tillegg tok han over telefonstasjonen etter far sin. I 1945 tok han over postkontoret i bygda òg, og han dreiv det til det vart nedlagt i 1971.

Johannes gifta seg med Ovedie Nansy Klepp (19101986) frå BrandalSunnmør, og i 1954 fikk de ei dotter, Anne Oddlaug Berven, som no er busett på Sunnmør med familien sin.

Johannes dreiv bruket til han var over 90 år, og omtrent like lenge dreiv han både sjy og bærskog. Han dødde den 13. juli 1996, 97 år gammel.

Musikken

Musikklivet kring Sålåsundet

Det vanlegaste instrumentet i Sålåsundet som andre plassar i Norge tidleg på 1900-talet var fela. Men fela var ikkje den einaste sorten instrument som fanst i bygda. Johannes snakka om at det fanst de som kunne spela på psalmodikon, eller salmeikó, som han sa. Det finst i alle fall to slike instrument att i bygda — eitt av dem er på Hals skolemuseum. Meir vanleg enn psalmodikon var likevel gitar, trekkspel og zither.

I omtrent kvart eit hus i Solåsundet var det fiolin, eller «tyskfɛ’l», som folk sa der, og mange kunne leite seg fram ein melodi eller to på fela når de berre tok seg tida. Men av spelmenn som kunne dra opp ein slått det gikk an å danse etter, var det vel eigentleg berre to: Ingvald Glomstad (18981988) og Johannes Berven. Men Johannes var litt meir forsiktig av seg, så det vart oftast Ingvald som spela til fest.

Kva slags typar musikk bruka dei så på festane? Mest gikk det på vals. Johannes fortelte at festane, slik han hugsa dem, gjerne begynte og slutta med «Kostervalsen». Og elles gikk det mykje på polka og pariser og andre sortar gammeldans. Pols var det lite av, men det kunne nok vanke einkvann polsen om spelmannen var valsøyfjording.

Fjølfela

Fjølfela sett framafrå. (Foto: Olve Utne)
Fjølfela sett frå sida. Legg merke til kor tjukke lokket og botnen er. Sargen (sida) er utsaga av éi fjøl. (Foto:
Olve Utne)

Da Johannes var kring tolvårsalderen, altså kring 1911, bygde han seg si eiga fjølfele. Johannes fikk noko hjelp av far sin der det trongst, og gripebrettet fikk han ein snikkar til å høvle til rett for seg.

Fjølfela hans Johannes er truleg ganske typisk for dei fjølfelone som ungdommar på Nordmør og andre stader gjerne laga til eigen bruk føre dei fikk tak i skikkelige felor. Ho manglar bassbjelke og er elles òg noko primitiv i forma:

Sida («síå») er utsaga av eitt trestykke; botnen («punnifjǿḷa») og lokket («oppåfjǿḷa») er laga av eit furubord som vart utskifta frå bordkledninga på huset i Trøa. Det er som nemnt ikkje bassbjelke i fela. Halsen («háḷšn») er òg laga av furu, og far hans hjelpte honom med utforminga av honom. Gripebrettet («nótbrætte») er laga av bøk. Ein snikkar hjelpte honom med å høvle ut rette kuvinga. Stolen («spælhæstn») er ein vanleg, moderne fiolinstol. Strengene er av vanleg type for dei første tiåra på 1900-talet: E-strengen («kviņņtn») er ein stålstreng, a-strengen («kvartn») og d-strengen («tærsn») er av oomspunnen tarm og g-strengen er ein omspunnen tarmstreng.

Johannes bruka denne fela i mange år fram til han kjøpte ei vanleg tyskfele (fiolin). Etter dette spela han mest på den vanlege fiolinen, men da Olve Utne besøkte honom på dagen den 24. desember 1995, så tok han fram gammelfela slik at det kunne bli teke nån bilde av henne.

Notespel

Mestparten av livet spela Johannes berre etter øret; men i ein alder av heile 90 år lærte han seg sjølv notar! Dei siste åra han levde, spela han ikkje så mykje — blant anna på grunn av at hørselen var ganske redusert — men han tok fram fela no og da, og da spela han gjerne etter notar frå Landstads salmebok eller ei songbok. Johannes stemte fela veldig lågt: Han stemte kvarten (den nest lysaste strengen, «a-strengen») mellom ein stor sekund og ein liten ters under a'=440 Hz. Når han spela etter notar, tok han utgangspunkt i at fela var stemt f–c'–g'–d".

Repertoar

«Den trondhjemske madammen»

I 1911, da Johannes var i tolvårsalderen, kom ein båt med engelskmenn til Tustna på hjortjakt. Dei heldt mykje til ved Innerseterkaia. Med seg ombord hadde dei ein unggut som spela trekkspel til underhaldning om kveldane, og av honom fikk Johannes lære seg valsen «Den trondhjemske madammen i raudmåla hus». Det er ovisst om dette hendte føre eller etter at Johannes bygde fjølfela.

«Kostervalsen»

Eit spesielt trekk ved det lokale dansespelet slik Johannes hugsa det, var at ein skulle ha kórte tóna — markante, rytmiske strøk med mange underdelingar. Valsar med lange tóna — mjukare strøk med mykje legato — var nok gjerne fine å høre på, men dei eigna seg dårleg til dans.

Johannes var elles oppteken av at slåtte- og dansespel var forskjellig frå klassisk fiolinspel. Mange av dei som spelar folkemusikk gjer det ikkje rett, meinte han — både fordi dei ofte brukar feil strøk og fordi dei brukar for mykje vibrato. Vibrato kan vara fint i melodía, meinte han. På spørsmål om kva han meinte med melodía, gav han først «Sæterjentens Søndag» som eksempel, og så sa han at i den musikken Arve Tellefsen brukar å spela, passar det godt å bruke vibrato.

«Vals etter Johannes Berven»

Vals etter Johannes Berven. (Nedskreven av Olve Utne søndag den 24. desember 1995)

Den valsen som no går under namnet «Vals etter Johannes Berven» og som han sjølv berre kalla ɛn vals er ein fin og melankolsk liten vals som Johannes truleg hadde laga sjølv. Rytmen er typisk for dansespelet hans, med mange underdelingar på tonegjentaking — eller, som han sa det sjølv, kórte tóna. Eit kjøleg tydeleg eksempel ser vi i andre og tredje takta på siste linja.

«Polka etter Johannes Berven»

Polka etter Johannes Berven (Nedskreven av Olve Utne den 20. februar 1996)

Denne polkaen er vanleg over store deler av Norge. Forma etter Johannes Berven er relativt typisk. Vi ser mange av dei tonegjentakingane Johannes la vekt på å bruke i dansespel.

«Salmå-as Bærven»

«Salmå-as Bærven», ein pariserpolka etter Johannes Berven spela av Johannes Hals (Nedskreven av Olve Utne fredag den 29. desember 1995)

Johannes Hals (19121996) var flink med dreiing, og den 29. desember 1995 kom Olve Utne for å hente eit blomsterbord (ein pidestall) han hadde laga, vart dei sittande og prata, og etter ei stund kom Johannes Hals fram med fela og spela «Salmå-as Bærven». Johannes Berven bruka å spela denne slåtten når han var framme og spela på fest. Takta er pariser, og stemninga i slåtten er noko melankolsk — derfor bruka folk å kalle denne slåtten «Salmå-as Bærven». Johannes Hals trudde ganske sikkert at Johannes Berven hadde laga denne slåtten sjølv, sjølv om Johannes Berven aldri ville innrømme det... «Salmå-as Bærven» er med på den faste repertoarlista til Nordmøre spelmannslag.

Kjeldor

Bøker

Roaldset, Ottar: Tustna bygdebok. (3 b.) Tustna : Tustna bygdeboknemnd, 1986.

Heimelsfolk