Johan Daniel Berlin

Frå Alnakka.net
Johan Daniel Berlin (1714–1787)

Johan Daniel Berlin (17141787) var ein komponist, organist og bymusikar i Trondheim.

Berlin vart fødd den 12. mai 1714 i den prøyssiske byen Memel, i det novarande Litauen. Han reiste til København i 1730 og lærte med bymusikaren Andreas Berg de neste sju åra. Frå 1737 til 1767 var han bymusikar (stadsmusikant) i Trondheim. Berlin var òg organist i Nidarosdomen (1741–1787) og Vår Frue kirkje i Trondheim (1752–1761).

Berlin komponerte ein heil del, men berre nokre få av verka hans er tekne vare på: tre sinfoniaer i D-dur for orkester, ein fiolinkonsert i A-dur og nokre småstykke for cembalo. Han dødde den 4. november 1787.


GNU-logoen Denne artikkelen er heilt eller delvis basert på artikkelen «Johan Daniel Berlin» frå Nynorsk Wikipedia og kan kopierast, distribuerast og/eller endrast slik det er sett opp i GNU fri dokumentasjonslisens. For ei liste over bidragsytarar til den opprinnelege artikkelen, sjå endringshistorikk knytt til den opprinnelege artikkelen. For ei liste over bidragsytarar til denne versjonen, sjå endringshistorikk knytt til denne sida.