Jekt

Frå Alnakka.net
Den rekonstruerte sunnmørsjekta «Anna Olava».
Foto:Silje L. Bakke
Ei jekt med tørrfisk i Sandviken i Bergen kring 18701890.

Ei jekt er ei einmastra seglskute med flat akterspegel og råseglrigg som tradisjonelt har vorte bruka som frakteskutor i kystfartVestlandet, i Midt-Norge og i Nord-Norge. De eldre skutone var oftast klinkbygde, men utover 1800-talet vart det òg vanleg med kravellbygging.