JHVH

Frå Alnakka.net

JHVH (hebraisk יהוה er dei fire konsonantane i det aller heligaste gudsnamnet i jødedommen. Etter rabbinsk jødedom er det forbode å uttala dette namnet utanom Tempelet i Jerusalem, og det er ovisst korleis Namnet vart uttala. I rabbinsk jødedom blir namnet vist til med ordet Adonái (‘Herren’, ‘Meisteren’) i bøner og bibellesing.