Jørgen Moe

Frå Alnakka.net
Biskopen og eventyrsamlaren Jørgen Moe (1813–1882) i xylografisk portrett ved Adolf Closs etter eit fotografi av Frederik Klem.

Jørgen Moe (f. 22. april 1813 i HoleRingerike; d. 27. mars 1882) var ein norsk biskop og eventyrsamlar. Han er mest kjent för Asbjørnsen og Moe sine Norske folkeeventyr.

Liv og karriere

Jørgen Engebretsen Moe vart fødd den 22. april 1813 på garden Mo i HoleRingerike. Han er mest kjent som den eine halvdelen av Asbjørnsen og Moe, namneparet som er vorte eit synonym för bokverket Norske folkeeventyr. Det var i ungdommen Moe vart kjent med Peter Christen Asbjørnsen, og de to reiste kring og skreiv ner folkeeventyr folk förtelte ått dem. Medan den utadvendte Asbjørnsen likte korte skrønor og artige historior, var den innåttvendte Moe meir oppteken av de meir alvorlige undereventyra og legendone. Han var den mest romantisk orienterte av de to. Jørgen Moe sin son Moltke Moe fortsette arbeidet til faren med eventyr og andre folkeminne.

Jørgen Moe utdana seg til prest, og etter å ha tjent som kapellan i Krødsherad i ti år vart han utnemnt til sokneprest i Bragernes kirkje i Drammen i 1863. I 1871 flytta han til Vestre Aker kirkje i Christiania, føre han i 1875 vart biskop i Kristiansand.

I tillegg til eventyrsamlinga utgav Moe sjølvstendige verk òg, både dikt og fortelingar. Boka hans I brønden og i tjernet er ein norsk barnelitteraturklassikar.

I 1881 vart Moe utnemnt til kommandør av St. Olavs Orden. Han dødde den 27. mars 1882.

Minnet etter Moe blir i dag først og fremst teke vare på ved Norderhov gamle prestegard i Ringerike kommune, som i dag huser Ringerikes Museum. Asbjørnsen og Moe møttest til artiumsforberedande kurs der i 1826–27. I 1930-åra tok muséet i mot ei testamentarisk gåve frå Moe si dotter Marie, beståande av kring 500 gjenstandar frå faren sin private heim. Samlinga inneheld òg nokre få gjenstandar som har vore i Asbjørnsens eige.

Viktige verk

  • Samling af Sange, Folkeviser og Stev i norske Allmuedialekter, 1840
  • Norske folkeeventyr'', 1841-1852
  • Digte, 1849
  • I brønden og i tjernet, 1851
  • At hænge på juletreet, 1855
  • En liten julegave, 1860
  • Samlede skrifter, 1877


GNU-logoen Denne artikkelen er heilt eller delvis basert på artikkelen «Jørgen Moe» frå Bokmålswikipediaen og kan kopierast, distribuerast og/eller endrast slik det er sett opp i GNU fri dokumentasjonslisens. For ei liste over bidragsytarar til den opprinnelige artikkelen, sjå endringshistorikk knytt til den opprinnelige artikkelen. For ei liste over bidragsytarar til denne versjonen, sjå endringshistorikk knytt til den sida.