Jødiske høgtider og merkedagar

Frå Alnakka.net

Høgtidene og merkedagane i jødedommen kan delast inn i fleire kategoriar:


Fleirtyding Dette er ei fleirtydingsside. Ho listar opp sidor om olike emne som elles hadde komme til å hatt samma namnet. Om du fölgte ein pekar hit, kan du kanskje gå tilbake og rette han, slik at han pekar direkte til den rette sida.