Jødearabisk

Frå Alnakka.net

Jødearabisk er ein samleterm for arabiske dialektar som blir tala av jødar og skrevne med hebraisk skrift. Jødearabisk inneheld eit stort tal lånord frå hebraisk og arameisk, særlig innaför emne som har med jødedom, halakhá (jødisk religiøs lov) og jødisk kvardagsliv å gjera.