Ibn al-Banna al-Marrakushi

Frå Alnakka.net

Ibn al-Banna al-Marrakushi al-Azdi (1256–ca 1321), òg kjent som Abu’l-Abbas Ahmad ibn Muhammad ibn Uthman al-Azdi (arab. ابن البنّا‎) var ein marokkansk matematikar og astronom av berberfolket. Krateret Al-Marrakushi på månen er oppkalla etter honom.

Al-Banna vart fødd i Marrakesh i 1256 som son ått ein arkitekt. Etter å ha lært grunnleggande matematikk og geometri omsette han Eukleidēs si bok Στοιχεῖα (‘Element’) til arabisk. Al-Banna skreiv mellom 51 og 74 utgreiingar om algebra, astronomi, lingvistikk, retorikk og logikk.


GNU-logoen

Denne artikkelen er heilt eller delvis basert på éin eller fleire artiklar frå Wikipedia (sjå kjeldebolken for detaljar) og kan kopierast, distribuerast og/eller endrast i fölgje Creative Commons Attribution ShareAlike 3.0 License, anna enn innhald produsert före 15. juni 2009, som er utgjeve under GNU Free Documentation License.

Creative Commons License
Creative Commons Attribution iconCreative Commons Share Alike icon