Hyse

Frå Alnakka.net

Mal:Taksoboks byrjing Mal:Taksoboks bilde Mal:Taksoboks klassifikasjon byrjing Mal:Biologisk rike Mal:Biologisk rekke Mal:Biologisk underrekke Mal:Biologisk klasse Mal:Biologisk underklasse Mal:Biologisk orden Mal:Biologisk familie Mal:Biologisk slekt Mal:Biologisk art Mal:Sluttboks Mal:Vitskapleg namn Mal:Sluttboks Hyse (Melanogrammus aeglefinus), òg kalla koljeAustlandet og kolja i Sverige, er ein fisk i torskefamilien. Hysa kan bli kring ein meter lang med ei vekt på nærmare 20 kg.

Hysa, som er ein av de viktigaste matfiskane våre, er ein botnfisk som i hovudsak et rogn, småe blekksprutar og ymse botndyr. Han lever på djupner frå ca 40–300 m. Han er utbreidd over heile Nord-Atlanteren, men de viktigaste gyteområda finst utaför Midt-Norge.


GNU-logoen Denne artikkelen er heilt eller delvis basert på artikkelen «Hyse» frå Nynorsk Wikipedia og kan kopierast, distribuerast og/eller endrast slik det er sett opp i GNU fri dokumentasjonslisens. For ei liste over bidragsytarar til den opprinnelege artikkelen, sjå endringshistorikk knytt til den opprinnelege artikkelen. For ei liste over bidragsytarar til denne versjonen, sjå endringshistorikk knytt til denne sida.